Nêu và phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất v2   Leave a comment


Nêu và phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

 


Thống nhất một số khái niệm:

  • Phương thức sản xuất: là cách thức con người tiến hành hoạt động sản xuất nó bao gồm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất.
  • Lực lượng sản xuất (LLSX):

LLSX biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong qua trình sản xuất ra của cải vật chất. LLSX nói lên năng lực thực tế của người lao động trong quá trình sản xuất tạo ra của cải xã hội nó cũng nói lên trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Ba yếu tố cơ bản và quan trọng nhất cấu thành LLSX đó là: con người lao động và tư liệu sản xuất, khoa học.

– Con người: bao gồm thể lực, trí lực, tâm lực. Trong thời đại này trí lực ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn.

–  Tư liệu sản xuất: bao gồm công cụ sản xuất ( trang thiết bị máy móc); đối tượng sản xuất ( có sẵn trong giới tự nhiên như: nước, lửa…)

– Khoa học: tri thức của loài người thể hiện qua các phát minh.

Các yếu tố này luôn mang trong mình tính cách mạng luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng ( VD:….) do vậy LLSX so với QHSX luôn luôn tiến bộ hơn, cách mạng hơn và biến đổi không ngừng.

  • Quan hệ sản xuất (QHSX):

QHSX là quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất của cải vật chất. Nó bao gồm ba quan hệ cơ bản sau: quan hệ đối với tư liêu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động các quan hệ trên có tác động biện chứng với nhau trong đó quan hệ đối với tư liệu sản xuất đóng vai trò quyết định. So với LLSX thì QHSX bao giờ cũng bảo thủ hơn chậm phát triển hơn. Sự bảo thủ và chậm phát triển có rất nhiều nguyên nhân nhưng một trong nguyên nhân dễ nhận thấy là giai cấp thống trị có quyền sở hữu tư liệu sản xuất. Do vậy với thể chế chính trị pháp luật, quân đội, cảnh sát… Họ luôn muốn giữ kiểu QHSX có lợi cho họ nhất. Bên cạnh đó xác lập mối quan hệ đã rất khó khăn lâu dài phá bỏ nó càng khó khăn hơn rất nhiều lần

  • Trình độ của lực lượng sản xuất:

Nói lên khả năng của con người thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến giới tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn và phát triển của mình. Trình độ LLSX thể hiện ở trình độ của của công cụ lao động; trình độ tổ chức lao động sản xuất; trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất; kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người; trình độ phận công lao động; ý trí tình cảm động cơ của người lao động.

  • Tính chất của lực lượng sản xuất:

Khi sản xuất thực hiện với những công cụ lao động thô sơ khi đó LLSX mang tính cá nhân, cá thể. Nhưng khi sản xuất đạt đến trình độ cơ khí hóa, tự động hóa khi đó lực lượng sản xuất mang tính chất dây chuyền, xã hội hóa cao.

Thứ ba, phân tích nội dung của quy luật, nghiên cứu trạng thái phù hợp tương đối giữa QHSX với trình độ phát triển của LLSX.

Ở trạng thái này, QHSX “tạo điều kiện đầy đủ” cho LLSX phát triển, khi đó LLSX phát triển và phát huy hết khả năng sứ mệnh vốn có của mình (VD… )

Thứ tư, nghiên cứu trạng thái không phù hợp giữa QHSX với trình độ phát triển của LLSX.

Sự phù hợp giữa chúng chỉ mang tính tương đối bởi vì QHSX luôn bảo thủ chậm phát triển, trong khi đó trình độ của LLSX lại luôn luôn biến đổi và vận động không ngừng. Chính vì sự vận động và phát triển không ngừng đó sẽ phá vỡ trạng thái giữa chúng dẫn đến mối quan hệ giữa QHSX với LLSX trở nên ngày càng gay gắt, khi đó quan hệ sản xuất trở thành “xiềng xích” của LLSX nó kìm hãm sự phát triển của kinh tế và tất yếu kìm hãm sự phát triển của xã hội nói chung.

Sự phát triển khách quan của lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến việc phải xóa bỏ QHSX cũ lỗi thời lạc hậu và thay thế nó bằng một kiểu sản xuất mới tiến bộ hơn và phù hợp với trình độ phát triển của LLSX tạo trạng thái ổn định tương đối giữa QHSX với trình độ phát triển của LLSX khi đó LLSX phát triển, kinh tế phát triển và tất yếu xã hội sẽ phát triển.

 

Từ các điều trên, ta phải thừa nhận đây là quy luật cơ bản nhất của toàn bộ xã hội loài người, nó chi phối sự vận động và phát triển của loài người, nó giải thích và chỉ ra được nguyên nhân của sự vận động phát triển của xã hội, xã hội muốn ổn định cần phải có trạng thái phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Xã hội muốn phát triển cần phải có sự tạo điều kiện để giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Khi xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ lỗi thời lạc hậu, xác lập một kiểu quan hệ sản xuất mới nghĩa là hình thành một phương thức sản xuất mới đồng nghĩa với việc xuất hiện một hình thái kinh tế – xã hội mới cứ như vậy xã hội luôn luôn tồn tại vận động và phát triển không ngừng.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử chứng minh và khẳng địnhvai trò quyết định của LLSX với QHSX cũng có tính độc lập tương đối. Tính độc lập tương đối thể hiện ở chỗ nó tác động lại LLSX nó quy định mục đích xã hội của sản xuất nó tác động đến khuynh hướng phát triển của công nghệ từ đó hình thành những yếu tố hoặc thuc đẩy kìm hãm sự phát triển của LLSX.

Thực tiễn cho chúng ta thấy rằng LLSX chỉ có thể phát triển khi có kiểu sản xuất phù hợp với nó. QHSX lạc hậu hơn hoặc tiến bộ hơn cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX hay khi mâu thuẫn giữa chúng đã bộc lộ gay gắt nhưng con người không phát hiện ra hoặc phát hiện ra nhưng không giải quyết kịp thời thì khi đó QHSX sẽ trở thành nhân tố phá hoại với LLSX.

Tóm lại, sự thay thế phát triển đi lên của lịch sử xã hội loài người từ chế độ công xã nguyên thủy, sang chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xã hội như ngày nay là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội trong đó quy luật QHSX với LLSX là lực lượng cơ bản nhất, đồng thời chúng ta phải nhận thức và vận dụng một cách đúng đắn.

 

Posted 06/27/2010 by bilabi9x in Học tập, Triết học

Tagged with

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: