Xây dựng và bảo vệ lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia   Leave a comment


Xây dựng và bảo vệ lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia

(May 22, 2010)

I. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

1. Một số khái niệm.

a) Quốc gia

– Là thực thể pháp lý bao gồm 3 yếu tố cấu thành: lãnh thổ, dân cư và quyền lực cộng đồng. Quốc gia là chủ thể căn bản nhất của luật quốc tế, chủ quyền quốc gia là đặc trưng cơ bản quan trọng nhất của quốc gia, theo luật pháp quốc tế hiện đại các quốc gia đều bình đẳng chủ quyền.

b) Lãnh thổ quốc gia

– Là phạm vi không gian được giới hạn bởi biên giới quốc gia, thuộc chủ quyền hoàn toàn đầy đủ của một quốc gia gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển ngoài ra còn vùng lãnh thổ đặc biệt.

c) Chủ quyền quốc gia

– Là quyền làm chủ một cách độc lập toàn vẹn và đầy đủ về mặt luật pháp quốc gia đó.

d) Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

– Là bộ phận hợp thành chủ quyền quốc gia, khẳng định quyền làm chủ của quốc gia.

2. Nội dung xây dựng.

– Xây dựng và phát triển mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

– Xác lập và bảo vệ quyền hành pháp tư pháp trên mọi mặt kinh tế, chính trị văn hóa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

– Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng đất, vùng trời quốc gia.

– Bảo vệ sự thống nhất đất nước về luật pháp, hành pháp, tư pháp.

II. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

1. Biên giới quốc gia.

– Biên giới quốc gia của Việt Nam xác định bằng hệ thống các mốc quốc giới trên thực địa được đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ trên biển và bằng mặt phẳng thẳng đứng theo lãnh thổ Việt Nam.

– Biên giới quốc gia trên đất liền là phân định lãnh thổ trên bề mặt đất liền của quốc gia.

– Biên giới quốc gia trên biển để phân định bờ biển các quốc gia liền kề hoặc đối diện nhau.

– Biên giới quốc gia trên không là biên giới phân định quốc gia liền kề hoặc các vùng trời quốc tế được xác định bởi mặt phẳng thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển lên thẳng vùng trời.

2. Nội dung xây dựng.

– Ưu tiên xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

– Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại các cấp trên khu vưc biên giới.

– Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của thế giới.

– Bảo vệ tài nguyên môi trường.

– Bảo vệ lợi ích quốc gia trên khu vực biên giới.

– Giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

– Phối hợp với các nước đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

III. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, bảo vệ biên giới.

1. Quan điểm.

– Xác định bảo vệ vị trí biên giới lãnh thổ biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

– Chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là thiêng liêng là bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

– Phải xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định giải quyết các vấn đề tranh chấp qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

– Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước lực lượng vũ trang làm vai trò nòng cốt.

2. Trách nhiệm của sinh viên.

– Phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

– Chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật nhà nước, luật quốc phòng, luật biên giới quốc gia.

– Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

– Không ngừng học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ về mọi mặt.

– Thấy rõ thiêng liêng cao quý bất khả xâm phạm của chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

– Thực hiện tốt giáo dục quốc phòng an ninh và hoàn thành tốt nhiêm vụ tại trường.

Posted 05/26/2010 by bilabi9x in Học tập

Tagged with

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: