Vấn đề cơ bản của triết học v2   1 comment


Vấn đề cơ bản của triết học

• Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, mối quan hệ được hiểu là sự tác động qua lại, quy định lẫn nhau.

• Tại sao mối quan hệ lại là vấn đề cơ bản của triết học ?

Vì 3 lí do sau:

1. Giải quyết giữa mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trở thành tiền đề, xuất phát điểm của bất kì trường phái học thuyết nào, tri thức triết học nào.

2. Bất kì một học thuyết triết học nào, một trường phái triết học nào dù muốn hay không muốn, dù cách này hay cách khác đều phải giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, có thể đúng hoặc sai, trực tiếp hay gián tiếp thì vẫn phải xung quanh mối quan hệ đó.

3. Ăng-gen đã chứng minh và khẳng định rằng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức đã trở thành vấn đề cơ bản của triết học, đặc biệt là triết học hiện đại.

• Vấn đề cơ bản triết học bao gồm 2 mặt tạo thành một chỉnh thế, không thể tách biệt nhau được.

– Mặt thứ nhất là vấn đề xác định giữa quan hệ vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

– Mặt thứ hai trả lời cho câu hỏi là con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không.

• Tùy thuộc vào cách giải quyết mặt thứ nhất và mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học mà hình thành nên các trường phái triết học khác nhau.

A. Mặt thứ nhất: ( Bản thể luận) hình thành hai trường phái là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.

a) Chủ nghĩa duy vật.

* Là một học thuyết thừa nhận và chứng minh rằng vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức, ý thức phản ánh vật chất.

* Chủ nghĩa duy vật chia làm 3 dạng phái:

– Dạng phái 1: Chủ nghĩa duy vật ngây thơ, chất phác. Những kết luận, những quan điểm mà họ đưa ra chỉ chủ yếu dựa vào khả năng quan sát thực tế, trực tiếp sự vật sự việc mà chưa có căn cứ cơ sở khoa học. Những quan điểm, kết luận của nhà triết học ngây thơ cổ đại nói chung là đúng nhưng chưa đầy đủ sâu sắc và chưa mang tính hệ thống.

– Dạng phái 2: Chủ nghĩa duy vật siêu hình. Xem xét đánh giá sự vật một cách hoàn toàn cô lập, tách rời với các sự vật khác. Do vậy chưa phản ánh đầy đủ bản chất của sự vật mà có khi còn làm méo mó bản chất của sự vật.

– Dạng phái 3: chủ nghĩa duy vật biện chứng. Bằng các tư duy biện chứng, bằng các phương pháp biện chứng khi xem xét và đánh giá sự vật do sự phát triển không ngừng của sự vật hiện tượng do vậy đã phản ánh đầy đủ sâu sắc của sự vật hiện tượng. Chính Các-Mác và Ăng-gen đã sang lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng.

b) Chủ nghĩa duy tâm.

* Là một học thuyết thừa nhận và chứng minh rằng ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau, ý thức quyết định vật chất, vật chất phản ánh ý thức.

* Chủ nghĩa duy tâm chia làm 2 dạng phái:

– Dạng phái thứ nhất: chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng có một thế giới tinh thần ( ý niệm) tồn tại trước con người, nó vĩnh hằng, hoàn mĩ, luôn luôn vận động và biến đổi trong quá trình “ tha hoá” của nó mà hình thành nên thế giới hiện thực của chúng ta, thế giới ý niệm là cái hình còn thế giới hiện thực là cái bóng.

– Dạng phái thứ hai: chủ nghĩa duy tâm chủ quan được coi là ý thức chủ quan của mỗi con người và theo họ thế giới hiện thực này là cảm giác “ phức hợp” của con người, khi cảm giác của con người không còn thì thế giới biến mất.

* Cả chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật được gọi là trường phái nhất nguyên luận bởi vì họ đều công nhận để hình thành thế giới hoặc là vật chất hoặc là ý thức.

B. Mặt thứ hai: (Nhận thức luận) [ Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không ? ]

Hai quan niệm:

a) Quan niệm thứ nhất: Khả tri luận của đại bộ phận các nhà triết học kể cả những nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật và duy tâm nhưng phần lớn là những nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật thì cho rằng con người có khả năng nhận thức thế giới tuy nhiên khả năng nhận thức lại khác nhau.

– Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng nhận thức của con người chẳng qua là quá trình hồi tưởng lại của linh hồn bất tử bởi họ quan niệm rằng con người gồm hai phần là phần xác và phần hồn.

– Những người theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan thì cho rằng tri thức là cái có sẵn dưới dạng bẩm sinh, vấn đề là chủ thể chúng ta phải tại ra điều kiện để tri thức bộc lộ.

– Những người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì cho rằng tri thức nhất thiết không phải là cái có sẵn dưới dạng bẩm sinh mà tri thức là kết quả quá trình hoạt động thực tiễn và quá trình hoạt động nhận thức. Và quá trình nhận thức là quá rình lâu dài, phức tạp đi từ hiện tượng đến bản chất, đi từ cái không biết đến cái biết, đi từ cái biết ít đến cái biết nhiều. Khả năng nhận thức của mỗi con người là hữu hạn, nhưng khả năng của cả loài người từ thế hệ này sang thế hệ kia là vô hạn. Do vậy con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được sự vật, và tri thức hình ảnh chúng ta về thế giới đúng là sự phản ánh chân thực của thế giới sinh động đó.

b) Quan niệm thứ hai: Bất khả tri là một bộ phận ít các nhà triết học kể cả những nhà triết học duy vật lẫn duy tâm, nhưng chủ yếu là những nhà triết học duy tâm.

– Họ cho rằng con người không có khả năng nhận thức được thế giới và theo họ con người chỉ nhận biết được cái bề ngoài, cái hiện tượng còn cái bên trong bản chất của sự vật thì họ không nhận biết được, bởi vì theo họ bản chất sẽ bộc lộ khi gặp điều kiện thích hợp trong mỗi điều kiện thích hợp tương thích.

• Kết luận.

– Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật là cuộc đấu tranh lâu dài nhất, quyết liệt nhất giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật với đại biểu Đêmôcrít và Platôn.

– Chính vì việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học khác nhau mà hình thành nên các trường phái triết học khác nhau.

– Khi nghiên cứu triệt để vấn đề cơ bản của triết học thì sẽ giúp ta có căn cứ, cơ sở khoa học để giải thích hiện tượng mê tín dị đoan.

Posted 05/20/2010 by bilabi9x in Học tập, Triết học

Tagged with

One response to “Vấn đề cơ bản của triết học v2

Subscribe to comments with RSS.

  1. Thanks for sharing. It helps me so much

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: